Notre site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. Afin d'utiliser ce site de manière optimale, nous vous demandons d'accepter notre utilisation des cookies.

J'accepte l'utilisation des cookies Je n'accepte pas.
retour à l'aperçu

[HANDSCHRIFTEN] COUDEKUEKEN, Daniel

Familiearchief over armendissen in Brugge en randgemeenten, ook te Damme, Sluis, Aardenburg en Ieper
€4.500 - €6.000

Alle documenten in het Nederlands op perkament: 1. In de kerk van O.L. Vrouw te Aardenburg, drie dissen: op St. Katerine (25 nov.), op Dertiendag (6 jan.) en op O.L. Vrouw Boodschap (25 maart) 2-3. In de kerk van O.L. Vrouw te Brielen bij Ieper, één dis (Akten van 22 febr. 1371 en 1374) 4. In de kerk van O.L. Vrouw te Brugge, één dis op St. Andreas = 30 nov.) (Akte van 13 juli 1369). 5. In de kerk van Sinte Katerine buiten Brugge, twee dissen: de dertiende dag na Pasen en de vrijdag na Allerheiligen, (Akte van 9 juli 1369) 6. In de kerk van St. Salvator te Brugge, twee dissen: op de maandag na Halfvasten en op de maandag na Palmzondag, (Akte van 25 juli 1369) 7. In de kerk van O.L. Vrouw te Damme: twee dissen: op St. Vincent en op St. Pieters ingaande oogst (1 aug.) (Akte van 29 juni 1374) 8. Bij de armendis van St. Leenaert in de kerk van Dudzele, twee Dissen, op St. Vincent en op 1 augustus (Akte van 29 juni 1374) 9. In de kerk van St. Pieter te Ieper, één dis op 6 Dec (Akte van 22 febr. 1374) 10. In de kerk van St. Niklaas te Koolkerke, drie dissen op de zondag na Nieuwjaar, op Palmzondag en op Sinksen (Akte van 4 aug. 1369) 11. In de kerk van St.-Jan buiten Ieper, één dis op 6 dec. (Akte van 22 febr. 1374) 12. In de kerk van St.-Michiels bij Brugge, twee dissen, op Pasen en O.L. Vrouw Onbevlekt (8 dec.) 13. In de kerk van O.L. Vrouw te Sluis, twee dissen, op de maandag na Dertiendag en op de zaterdag na Grote Vastenavond (Akte van 31 aug. 1370) 14. Charter waarbij Adelise, de weduwe van Pieter Dop, gedurende zes jaar een jaargetijde sticht in de kerk van O.L. Vrouw te Sluis, voor de zielenrust van Souden Zoets (Akte van 30 maart 1393) 15. Charter waarbij de prior en de communiteit van de Carmers te Gent aan Gillis Hoste, poorter van Brugge, mits betaling, een graf toestaan in de kerk van het klooster voor Jacob Coudekueken (Akte van 16 maart 1385), deze laatste met een transcriptie 16. In de kerk van St. Cruus te Ieper, een dis op 6 dec. (akte van 22 febr. 1374) 17. In de kerk van St.-Michiels bij Brugge, twee dissen, op Pasen en O.L. Vrouw Onbevlekt (8 dec.) (herbevestiging op op 1 maart 1484)

Daniël Coudekuekens liefdadige stichtingen in Brugge en randgemeenten, te Damme, Sluis, Aardenburg en Ieper, laten besluiten dat hij veel in deze steden verkeerde en waarschijnlijk koopman was. Daniël Coudekueken moet overleden zijn korte tijd vóór 1380. Jacob Coudekueken was waarschijnlijk zijn zoon. Deze talrijke stichtingen bewijzen dat er, in de tweede helft van de veertiende eeuw te Brugge, niettegenstaande het begin van het economisch verval, nog vermogende burgers waren die een deel van hun fortuin met een (voor hun tijd) actueel sociaal en caritatief besef wisten te besteden. Ref. Jos. DE SMET. De liefdadige stichtingen van de Brugse poorter Daniel Coudekueken 1360-1374. In Biekorf, (1969), p. 329 ev