Notre site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. Afin d'utiliser ce site de manière optimale, nous vous demandons d'accepter notre utilisation des cookies.

J'accepte l'utilisation des cookies Je n'accepte pas.
retour à l'aperçu

HEYNDERICKX, Pierre Joseph

Eccho van den Lande van Waes
ca. 1790
€4.800 - €6.000

In-folio (31,3 x 19,5 cm), [48], 546 pp, regelmatig en klein handschrift in bruine inkt op papier (vanaf p. 363 blauwachtig papier). Allegorische titel, met onderaan een kaart, rondom 13 wapenschilden (Zweden, Polen, Engeland, Portugal, Denemarken enz.), Bovenaan allegorische figuren Fides en Fortitudo. Er zijn enkele bladen blanco gelaten voor een index. Inhoud: - openingsverzen in de trant van de rederijkerij, waarin de vaderlandsliefde en het ware geloof bezongen worden. - Lignie der Graven van Vlaenderen (met wapenschilden in aquarel). - Kroniek sinds het begin van de jaartelling tot 1700 (p. 1-538). Deze rubriek is geïllustreerd met 15 mooie portretten in grisaille (ten voeten uit) van forestiers, graven van Vlaanderen tot en met Albrecht en Isabella. Tussen p. 48/49 is een gravure ingevoegd van St. Hubertus. Op p. 172 is een mooi stadszichtje getekend in bruine inkt. tussen pp. 178/179 is een gegrav. allegorische titel (J. Cl. De Cock) ingevoegd (gerecupereerd uit Chronyke van Vlaenderen). Tussen pp. 230/231 is een gravure met vooraanzicht van de Antwerpse OLV-kerk (door J.B. Jongelinx). Op p. 247 is een prachtige 'Nieuw-jaer-gift' van de Broederschap het Kindeken ingevoegd (gedrukt te Dendermonde bij Du Caju in 1773). Vanaf p. 272 vinden we een oplijsting van de arm-meesters te St. Nicolaes vanaf 1498 tot het jaar 1700. Vanaf p. 287 vinden we wapenschilden in aquarel van de Gentse bisschoppen (Cornelius Jansenius tot Albrecht van Horne). Vanaf p. 437 vinden we 10 gegraveerde plannen (door Harrewijn) van versterkte steden in Frans-Vlaanderen en Henegouwen (Mabeuge, Valenciennes, St. Omer, Ath enz.) Bij de beschrijving van de 17de eeuw heeft de auteur bijzondere belangstelling voor de kamers van rhetorica. - Kort overzicht van de Nederlandsche schilders (gerangschikt per stad) - Ordonnantie met overzicht van de verschillende beroepen en hun verplichte zondagsrust. Conditie: op enkele vlekken in de marge na, zeer goed bewaard. Vol lederen band, vergulde motieven op de rug, gemarmerde schutbladen

"Ex libris Ph. Kervyn de Volkaersbeke ; deze had het gekocht bij de boekhandel van Bernard de Bruyn (1777-1839) in Mechelen. Pierre Joseph HEYNDERICKX (°23 december 1736 +22 maart 1793), was een horlogemaker, gehuwd met Anne-Caroline Van Gaver. Zoals de titelpagina aankondigt, is het handschrift een kroniek van het geloof, de macht, de natuurrampen en het onheil door mensen zelf veroorzaakt. Tot en met het jaar 1700 ('Eerste Deel'), een tweede deel was waarschijnlijk wel voorzien, maar kon door de auteur niet meer geschreven worden. Los bijgevoegd is een hs. brief met briefhoofd 'Société Saint Augustin - Desclée, De Brouwer & Cie', uiteindelijk werd het werk toch niet gepubliceerd"