Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
 • Affiches
 • Afrika
 • Agriculture
 • Almanak
 • Architecture
 • Art - Kunst
 • Atlases
 • Autographs
 • Bibliofiele Uitgaven
 • Bibliografie
 • Bijbels
 • Botany
 • Brugge
 • Caricatures
 • Cartografie
 • Children Books
 • China
 • Devotie
 • Emblemata
 • Ensor
 • Erotisme
 • Esoterie
 • Fabels
 • Farmacie
 • Fashion
 • Folklore
 • Franse Lit.
 • Gastronomie
 • Genealogie
 • Geography
 • Geschiedenis
 • Godsdiensttroebelen
 • Grafiek
 • Grieks
 • Heraldiek
 • Humanisme
 • Illuminated Man.
 • Illustrated Books
 • Imprimerie
 • Incunabel
 • Jachtboeken
 • Japan
 • Judaica
 • Kaarten
 • Kerkgeschiedenis
 • Klassieken
 • Kust
 • Latijn
 • Literatuur
 • Locale Geschiedenis
 • Lokale Geschiedenis
 • Manuscripts
 • Medecine - Geneeskunde
 • Militaire Gesch.
 • Natural History
 • Nederland
 • Nord
 • Numismatiek
 • Occultisme
 • Old Books
 • Oudheid
 • Photography
 • Postzegel
 • Potterie Flamande
 • Recht
 • Rops
 • Science
 • Sculpture
 • Sport
 • Strips
 • Taal
 • Tekeningen
 • Theologie
 • Travel
 • Typography
 • Uilenspiegel
 • Varia
 • Vlaanderen
 • Vue Optique
 • Wereldoorlogen
 • Zoology

18 . 03 . 2022 — 19. 03 2022

Download catalogus
700

de POTTER, Louis

Gazette des Pays-Bas. No 1, Dimanche, 1er Juillet, 1827 - No. 86, 24 sept. 1827
727

SANDERUS, Antonius

Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschrijving van dat graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner graaven, tot op Karel den VI tegenwoordig Roomsch Keizer
728

SANDERUS, Antonius

Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap .... met schoone kopere konst-plaaten verrykt
733

VAN LOO, Jehan Berthaut

De beschrijvinge der Forestiers ende Graven van Vlaenderen &c. Hoe de seventhien Nederlanden by den anderen gekommen, ende de Koninckrijcken van Hispanien daer aen gehecht zijn geworden, mette beroerten, oorlogen, Treves &c. tsedert de komste van Duc d'A
956

FLAVIUS JOSEPHUS

Alle de werken behelzende twintigh boeken van de Joodsche Oudheden
976

[COLLEGEDICTAAT] DAVID

Université de Louvain. Cours d'histoire de Belgique donné par Mr. J. David pendant l'année académique
1054

[AMERICA]

Independence of the United-States of America
1056

ARRIANUS, Flavius

Ars Tactica, ... Epicteti Enchiridion, ... Cum Interpretibus Latinis, & Notis. Ex Reccensione & Museo Nicolai Blancardi.
1057

AUBRY, Peter

Strasburger trachtenbüechlein darinnen von Man und Weibs personen aufsgangen ihm Jhar (!) 1660
1058

[AURELIUS, Cornelius]

Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Beghinnende van Adams tijden... Hier is by ghevoecht het tweede deel oft vervolch ... Vanden jare 1516 totten jare [15]94
1059

BALEN, Matthys Jans Zoon

Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant : als mede een verzamelinge van eenige geslachtsboomen, der ... Heeren-geschlachten, van, en in, Dordrecht, enz
1060

BARANTE, Prosper Brugière baron de

Histoire des ducs de Bourgogne de la Maison de Valois 1364-1477, enrichie de notes par M. Marchal
1061

BARLAEUS, Melchior

De vetustissima Brabanticae gentis origine, sive Brabantiados libri V . Urbis Antverpiae encomium
1062

BOULAINVILLIERS, Henri de

État de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, les manufactures, le nombre des habitans, & en général tout ce qui peut faire connoître à fond cette monarchie
1063

[BRUNET, P.G.]

La papesse Jeanne. Etude historique et littéraire par Philomneste Junior
1064

BULLART, Isaac

Académie des sciences et des arts, contenant les vies, & les éloges historiques des hommes illustres, avec leurs pourtraits
1065

BUZELIN, Jean, S.J

Gallo-Flandria sacra et profana : in qua urbes, oppida, regiunculae, municipia et pagi praecipui Gallo-Flandrici tractus describuntur / Annales
1066

CAESAR, Caius Julius

Commentarii, novis emendatioibus illustrati. Eiusdem librorum, qui desiderantur, fragmenta. Ex bibliotheca F. Ursini Romani
1067

CANTILLON, Philippe de

Vermakelykheden van Brabant en dezelfs onderhoorige Landen. Vervattende een beknopte en zaakelyke Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken, Gehuchten, ... , Hoven, Citadellen, Fortressen, ..., Sta
1068

[CHRISTYN, Jean-Baptiste]

Les Délices des Pais-Bas, contenant une Description générale des XVII provinces, divisée en III. Volumes, augmentée de plusieurs remarques curieuses, & enrichie de Figures
1069

[CLERCQ, Pieter de]

Het leven van Frederik Henrik, Prins van Oranje, graaf van Nassau ... beschreven door **** met kopere plaaten van B. Picart
1070

DE GROOT, Hugo

Nederlandtsche jaerboeken en historien sedert MDLV tot MDCIX
1072

[DESPARS, Nicolas]

Chronyke van Vlaenderen ... van 't jaer ons Heeren Jesu Christi 621 tot 't eynde des Jaers 1725
1073

DIVAEUS, Petrus

Rerum Brabanticarum libri XIX
Pagina 1 van 4, aantal resultaten: 77
1 2 3 4