Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[ROYAALBIJBEL]

Biblia dat is De gantsche H. Schrifture/ Bybelsche Figuren vertonende de Voonaemste Historien
Dordrecht / Amsteldam
Hendrick en Jacob Keur / Marcus Doornick
1686
€10.000 - €13.000

3 parts in 1 vol. large in-folio (45,5 x 28,5 cm), engraved title-page. Text of the Statenbijbel with 6 maps by Stoopendaal: World map (Orbis terrarum tabula recens emendata et in lucem edita) with the 4 elements in the corners ; Situation of Paradise ; Veertich-Iarige Reyse ; Map of Jerusalem ; map of the Promised Land (Het Beloofde Landt Canaan) ; Travels of St. Paul (Reysen Pauli en van de andere apostelen). Interfoliated with: Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti / Bybelsche Figuren vertonende de Voonaemste Historien. Amstelaedami, ex off. Nicolai Visscher. Allegorical title-page. Illustration in the Old Testament: 62 double plates, engraved by Nic. and J.C. VISSCHER. Illustrations in the New Testament: 65 double plates, engraved by Nic. and J.C. Visscher. Together: 2 engraved titles, 6 maps and 127 double plates. Paper of the plates age-toned. Contemporary russian leather binding on wooden boards, blind-tooling, with two metal clamps and corner pieces

Ref. for the world-map: Shirley 513 ; The engraved plates are after paintings/designs by Nic. de Bruyn, Martin de Vos, P.P. Rubens, I. Saverijs, D. Vinckenboons, P. de Jode, A. Bloemaert, C. De Jonghe, a.o. J. v.d. Waals (Prenten i.d. Gouden Eeuw van kunst tot kastpapier. 2006) published a stocklist by N. Visscher from 1680 in which 130 prints are described. We have almost all plates mentioned in the stocklist, except for 1/ 26-27-28 / 68. Our copy has 3 also unmentioned plates: ""Abraham leaves for Shechem"", ""John the Baptist's head on a plate"" and ""foot washing"". The plates are not in the same order, because in the NT they are placed in order of the evangelists. ""De Amsterdamse uitgever Claes Iansz. Visscher begon rond 1639 naast de heruitgave van de oudere Antwerpse bladen, met het uitgeven en drukken van bijbelprenten in groot- of royaalformaat. Veel van de voorstellingen waren nog gebaseerd op oudere reeksen, maar er werd ook gekeken naar Rubens en andere eigentijdse voorbeelden. De Visscher familie zou de verdere zeventiende eeuw een belangrijke rol spelen in de productie en verspreiding van de groot-formaat Bijbel of Royaalprenten"" (p.18). ""In complete vorm zijn slechts enkele exemplaren bewaard gebleven, onder andere een in het British Museum in Londen"" (Van der Waals, p.161) Kennelijk heeft zich gaandeweg een gewoonte ontwikkeld om ongeveer 130 Royaalprenten die populair waren op verzoek bij een Statenbijbel groot formaat in te binden. Daarbij kon de klant zelf een keuze maken uit een veel grotere voorraad van mogelijk wel 500 prenten die de uitgever -de familie Visscher - in voorraad had. Het is opvallend dat in een in Noord - Nederland uitgegeven protestantse Statenbijbel zoveel prentmateriaal van Vlaamse en Franse katholieke kunstenaars is opgenomen. Kennelijk had de Noord - Nederlandse eigenaar geen eng protestants Ʃn geen eng nationaal referentiekader. Of omgekeerd er was -zeker in kringen van kooplieden - sprake van een internationale en in religieus opzicht verdraagzame houding. De bijgebonden Royaalprenten hebben bij elkaar eerder het karakter van een heterogene prentencollectie uit verschillende tijden en plaatsen dan van een uniforme samenstelling: men vindt zowel landschapsprenten van Vlaamse kunstenaars ontstaan tussen 1550 en 1625 (genre Vinckboons en Hondecoeter) ; prenten van Maarten de Vos in maniƫristische stijl ; werk van P.P. Rubens en zijn leerlingen ; Franse prenten en prentenreeksen ; werk van Noord Nederlandse kunstenaars (genre Bloemaert)