Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Algemene voorwaarden

 1. De openbare verkoping heeft plaats onder toezicht van het ambt van Philippe Willems & Philippe Matthys, gerechtsdeurwaarders, Gistelsesteenweg 418 te 8200 Brugge-Sint-Andries.
 2. De verkoop geschiedt tegen contante betaling in euro (cash tot maximum € 3.000). Betaling kan geschieden met Bancontact of overschrijving.
 3.  De kopers betalen een opgeld ten bedrage van 25 % op het laatste bod, inclusief btw en veilingkosten. Op bepaalde loten van originele kunst waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar overleden is, is daarenboven een volgrecht van 4 % op de hamerprijs verschuldigd, vanaf 2000 euro.
 4. Voor succesvolle biedingen via onze externe partners (INVALUABLE  en DROUOTLIVE) kan een extra commissie in de vorm van een percentage door hen aangerekend worden en dit percentage kan op elk moment eenzijdig door hen verhoogd worden. Betalingen voor aankopen via deze partners worden slechts als compleet gezien wanneer zowel de hamerprijs, onze commissie als de toeslag aangerekend door de externe partner zijn betaald.
 5. In geval van onmiddellijke betwisting wordt het lot heropgeroepen en alle eventuele geschillen worden terstond en in laatste aanleg door de werkende gerechtsdeurwaarder beslecht.
 6. Tijdens de tentoonstelling voor de veiling kunnen de liefhebbers zich rekenschap geven van de staat van de boeken en prenten. Deze zullen na toewijzing onder geen enkel voorwendsel teruggenomen worden. De boeken per order gekocht, dienen te worden nagezien binnen de 2 weken na toewijzing. Na deze termijn zal iedere terugname of terugzending geweigerd worden.
 7. Boeken vermeld met nc zijn niet gecollationeerd en worden verkocht zonder waarborg evenals loten met 2 of meer titels, reeksen en tijdschriften. Bindfouten geven geen aanleiding tot retour.
 8. De veilinghouder zal opdrachten van kandidaat-kopers die de veiling niet kunnen bijwonen zonder bijkomende kosten uitvoeren. De opdrachten in euro moeten ten laatste één dag voor de veiling schriftelijk gegeven worden. Telefonische biedingen kunnen vanaf 250 euro volgens beschikbare lijnen. Het veilinghuis is niet verantwoordelijk voor mogelijke problemen bij de telefoonverbindingen. Bij identieke biedingen heeft het eerst geregistreerde bod voorrang. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van reden een bod te weigeren.
 9. De bieders kunnen ervan uitgaan dat de veilinghouder de loten na het startbod doorgaans met circa 10% zal verhogen, d.w.z. tot €120 met €10, van € 120-400 met €20, van €400-1.000 met €50, van €1.000-2.000 met €100 etc. Andersluidende opdrachten zullen in deze zin worden gewijzigd (€65 wordt €70, €420 wordt €450).
 10. De kopers kunnen hun aankopen na betaling in ontvangst nemen vanaf maandag na de veiling op afspraak, in de veilingzaal.
 11. De loten worden slechts verzonden na betaling en op kosten en risico van de koper.
 12. Bij rouwkoop of in geval van niet-ophaling van de aangekochte goederen, zullen deze opnieuw mogen verkocht worden op volledige verantwoordelijkheid van de ingebreke gebleven koper, met dien verstande dat de nalatige koper aansprakelijk is voor een eventuele minopbrengst, doch omgekeerd geen aanspraak kan maken op een hogere opbrengst.
 13. De wet van 15/08/2020 naar Belgische recht ter implementering van de Europese Directieven 2018/843 en 2015/849 betreffende de preventie van witwasoperaties en/of van de financiering van terroristische activiteiten verplicht alle actoren in de kunst- en antiquiteitenhandel, inclusief de veilinghuizen, de identiteit te vragen en te registreren van alle betrokken partijen met een rekening ten bedrage van € 10.000 of meer; voor een firma dienen de statuten of de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) opgevraagd. Alle gegevens zijn exclusief ter discretie van het veilinghuis en zullen worden behandeld met strikte inachtneming van de wet op de “General Data Protection Regulation”.
 14. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.