Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

UCHTMANNUS, Alardus

Vox, clamantis in deserto ad doctissimum juvenem Hadrianum Beverlandum, jurisperitum
Medioburgi
Theodorus de La Maere
ca. 1685
€200 - €300

In-8°, 61- [2] pp, tekst in het Latijn, maar achterin een dubbelzinnig versje in het Nederlands. Latere band in 3/4 donkerblauw marokijn, gemarmerde platten, gekroond monogram op de rug

Soms toegeschreven aan Adriaan Beverland. Adriaan Beverland was een filosoof met bijzondere interesse in de geschiedenis van prostitutie en erotiek. Zijn vroegste essays werden door zowel kerkelijke als wereldlijke autoriteiten sterk gekritiseerd. Hij werd in 1679 gearresteerd en veroordeeld. In 1680 verliet hij de Republiek en vestigde zich in Engeland. ""Hij had een groot vernuft en veel geest, daarbij was hij zeer geleerd; doch van deze gaven maakte hij een zeer slecht gebruik, door het opstellen van zedelooze en ontuchtige boeken"" (ref. Biographisch Woordenboek der Nederlanden) Dit werkje ""waarin hij de Regering en Hoogleeraren van Leyden met de zwartste kleuren teekent en vinnig hekelt"" schreef hij wellicht tijdens zijn verblijf in Leiden