Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
SELECT * FROM lot l WHERE veiling_item_id = ? LIMIT 24 OFFSET 0
results: 1221

Categories

March 2024 auction

Download catalogue
1

[ANTWERPEN]

Verzameling van 5 ordonnanties
2

[ANTWERPEN - C. PLANTIJN]

Ordonnantie vanden Raede der Staten van Brabandt, aengaende de t'achterheyt van...
3

[ARCHIEVEN GENT]

Archieven in verband met Gent, vnl. van de families Parmentier en Coppens
4

[ARCHIEVEN HERZELE]

Map met 10 handgeschreven documenten op papier
5

BEAUCOURT de NOORTVELDE, Patrice

Beschryving der Heerlykhede en Lande van den Proossche zig bestrekkende binnen ...
6

BEAUCOURT de NOORTVELDE, Robert

Ste Godelieve de Ghistelles-lez-Ostende + Ghistelliana
7

[BEAUVOORDE KASTEEL]

Archief van de conservator L. Lams
8

[BEIAARD BRUGGE] - SALMON, Cl.

Le Carillon de Bruges. Notice historique et descriptive
9

[BRUGGE]

Conditien op de welcke van wegen myn Edele Heeren van de drye Collegien Brugghe...
10

[BRUGGE]

Excelsior! 1883-1893
11

[BRUGGE]

Honderd-jaerige geheugenisse der solemnele verkiesinge van den H. Franciscus Xa...
12

[BRUGGE]

Notre Dame de Viven (Sainte Croix)
13

[BRUGGE]

Programme des études de la maison d'éducation de demoiselles, fondée par l'admi...
14

[BRUGGE]

Reglement op de Policie van de Koornmarkt der Stad Brugge (29 Maert 1819)
15

[BRUGGE]

Verzameling documenten en foto's Brugge
16

[BRUGGE - AFFICHE - BILLIARD]

Luisterlijken prijskamp ... op de grooten Billard (partij carambole) mei 1892
17

[BRUGGE - ARMENZORG]

Annuaire de l'institut des Sourds-Muets et des Aveugles de Bruges. Première et ...
18

[BRUGGE - BOGAERDESCHOOL]

Ommeganck A van de gouverneurs aan beyde d'aerme Scholen, t'elcken half Vasten
19

[BRUGGE - DRUKPLAATJES]

Verzameling van 3 stalen drukplaten
20

[BRUGGE - FEESTEN VAN SIMON STEVIN]

Brugge's ontwaking. Van Eyck's-cantate
21

[BRUGGE - FOTO'S]

Verzameling van 44 foto's met zichten Brugge
22

[BRUGGE - GELEGENHEIDSDRUKWERK]

Huldebewijs aan joufvrouw Therezia Banckaert op hare vijftigjarige jubelfeest g...
23

[BRUGGE - KAARTSPELEN]

Maniere om het koninglyck piquet-spel wel te spelen
24

[BRUGGE - REKENINGENBOEKEN]

"Registerbanden met archief van Gilde van de ""Heylighe Twaelf Apostelen"" van ...
[[Pagina]] 1 of 51, number of results: 1221
1 2 3 4 5