Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
back to overview

[HANDSCHRIFT- SAUF-CONDUIT]

'Sauf-conduit voor de vlaeminghen omme naer Frankrijke te gaen ende te keeren'
1316
€300 - €500

Hs. op perkament (17 x 25 cm), met 23 regels tekst, geplooid, met zegel aan lint (diameter: 4 cm). Tekst in het Frans. Kl. scheurtje in één van de plooien, drie kl. gaatjes maar zonder verlies van tekst

Sauf-conduit voor de Vlamingen om te kunnen gaan en keren binnen de koninkrijk van Frankrijk, alsook in Henegouwen, Holland, Friesland en Zeeland gegeven in 1316 en geldig tot Allerheiligen 1317