Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
back to overview

[BRUGGE]

Reglement op de Policie van de Koornmarkt der Stad Brugge (29 Maert 1819)
Brugge
E.J. Terlinck
1819
€80 - €140

Folio, 4 pp, gen. (niet in SOB). Bijgevoegd: 'Conditien ... verpachting Kramen op Groote Vischmarkt - Kleine Vischmarkt op de Huidevettersplaets (1870) + 'Stad Brugge. Algemeen Politie Reglement Vischmarkt (1883) met stadswapen (3)