Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
back to overview

[BRUGGE]

Comptoir almanach ofte den almanach van het hof van Maria Elisabeth voor M.D.CC.XLI
Brugghe
Andreas Wydts
1741
€140 - €180

8°, gedrukt in rood/zwart, front. bijgebonden: 'curieus tresoor inhoudende de groote der ellen, cooren-maeten, wyn-maeten enz', 'specie boecxken' met enkele muntafbeeldingen en uitv. tafel, perkamentbandje met wapens Brugse Vrije (wat afgesleten). Bijgevoegd: Den grooten brugschen comptoir almanach voor MDCCLXXI'. Brugge, J. de Busscher, 1771. Los in lederen band + 'Almanach ... der Provincie van West-Vlaenderen voor 1822'. Brugge, Bogaert-Verhaeghe, 1822. 8°, perkamentband met omslag uit de tijd (3)

Niet in STCV of Biekorf