Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
back to overview

[BRUGGE ALMANAKKEN]

Almanach ofte oprechten Brughschen Hemel-meter voor het schrickel-jaer M.D.C.C.X.VI.door Lucas Van Brugghe
Brugghe
Judocus van Pee
1716
€180 - €280

Formaat 18.5 x 7 cm, gedrukt in rood en zwart, titelvignet. Bijgebonden: Pronosticatie en specieboecxken. Perkamentband uit de tijd met omslagje en wapen van het Brugse Vrije op beide kaften. Bijgevoegd: Lucas vanden Lande - Nieuwen brughschen contoir almanach voor M.D.C.C.XL. Brugghe, J. Beernaerts, 1740. Formaat: 18 x 7 cm, rood/zwart druk, bijgebonden 'leven en daden hertogen van Brabant' en specieboecxken, perkament met omslagje uit de tijd + Lucas van den Lande - Nieuwen brugschen almanach voor M.D.C.C. LXXIX. Brugge, Wed. van Franciscus Beernaerts, 1779. 8°, rood/zwart druk, bijgebonden 'Prognosticatie', 'wet der stad Brugge', 'Daeden van Keyser Carel V' en 'Kronycke', orig. perkamentbandje (3)

Niet in STCV of Biekorf