Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
back to overview

[MOLENS, WIJN enz]

Ordonnantien ende conditien waer-op ... verpacht wordt het Recht vande MAELDERYE van het GRAEN
Ghendt
J. vanden Kerchove
1688
€120 - €160

4°, titelvignet, 20 pp, orig. blauw uitg. kaftje. Bijgevoegd: Placcaet van syne majesteyt op 'tfaict van het distileren, maecken, ende verkoopen van Ghebrande-wijnen, anders gheheeten Levende Wateren. Ghent, 1681. 4°, titelvignet, 12 pp + Articulen by provisie goet ghevonden ... tot verbeteringhe van het in-commen van s'Lants Rechten, voor de naeste aenstaende verpachtinghe, inne-gaende meye 1671. Ghendt, 1671. 4°, 4 houtsneden op titel (Gent, Brugge, Ieper en Oudenaarde (?), 12 pp (3)