Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
back to overview

DE JONGHE, Baltazar

Registre vande drie wateringen van Berghambacht, eerst van Oostover, ten tweeden van Zuytover ten derden van Noortover, oft Vier Dycken
1765
€180 - €240

In-folio, [67] ff, manuscript in bruine inkt op papier, ""gecopiet voor Jo. Philippus de Stappens heere van Moortsestigh & actuelen Burghmeester"". 18de eeuwse kopie van een handschrift uit 1564. Gebonden in half perkament, rode sneden, sluitlinten

Interessante bron over het beheer van de dijken in Holland. In de 16e eeuw was Willem van Zuylen van Nijevelt heer van Bergambacht