Our website uses cookies to improve your browsing experience. In order to use this website optimally, we ask you to agree to our use of cookies.

I agree to the use of cookies. I don't agree to the use of cookies..
back to overview

[VAN BORSSELE]

Genealogie van het seer audt Ridderlijck ende Doorluchtigh gheslachte Van Borssele ghesproten uyt den Souverainen Huijse van Swaben
18de eeuw
€2.400 - €3.600

Groot in-folio (52,5 x 36 cm), [3] + 120 ff, kalligrafisch handschrift in bruine inkt op papier, wapenschilden in aquarel en bladgoud. De titel en de dertien tussentitels zijn met prachtige boorden in inkt, met bloemen, vogels en insecten, wit op zwarte achtergrond, met accenten in bladgoud. Het handschrift is begonnen in de 18de eeuw, maar met een andere hand werden aanvullingen gemaakt over personen die pas rond 1847 zijn overleden (op één blad). Enkele stambomen zijn nog los bijgevoegd. Prachtige rode marokijnband, met groot verguld decor (motieven van een bloem in een vaas met aan weerszijden eekhoorns en honden, met vogels tussen de druiventrossen in de rolstempels, goud op snee, gemarmerde schutbladen, rug met 8 ribben, rijkelijk verguld

Van Borssele was één van de meest vooraanstaande families in Zeeland, voornamelijk in de vijftiende eeuw. Bij ons bekend omdat Lodewijk van Gruuthuse gehuwd was met Margaretha, gravin van Borssele. Toen Lodewijk van Gruuthuse in ongenade viel, werd hij opgevolgd door zijn schoonbroer Wolfert VI van Borselen. De telgen van het geslacht werd bekend als heren van Zandenburg en Veere, Schellach en Spreeuwenstein, Van Brigdamme, Van Weldamme, Van Zandijck, Vander Hooghe, Van Geldermalsen, Van Baresdorp. Maar liefst drie opeenvolgende generaties uit het Zeeuwse geslacht Van Borssele waren kastelein in Gouda