Notre site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. Afin d'utiliser ce site de manière optimale, nous vous demandons d'accepter notre utilisation des cookies.

J'accepte l'utilisation des cookies Je n'accepte pas.
retour à l'aperçu

[BRUGGE]

Comptoir almanach ofte den almanach van het hof van Maria Elisabeth voor M.D.CC.XLI
Brugghe
Andreas Wydts
1741
€140 - €180

8°, gedrukt in rood/zwart, front. bijgebonden: 'curieus tresoor inhoudende de groote der ellen, cooren-maeten, wyn-maeten enz', 'specie boecxken' met enkele muntafbeeldingen en uitv. tafel, perkamentbandje met wapens Brugse Vrije (wat afgesleten). Bijgevoegd: Den grooten brugschen comptoir almanach voor MDCCLXXI'. Brugge, J. de Busscher, 1771. Los in lederen band + 'Almanach ... der Provincie van West-Vlaenderen voor 1822'. Brugge, Bogaert-Verhaeghe, 1822. 8°, perkamentband met omslag uit de tijd (3)

Niet in STCV of Biekorf