Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[BEAUVOORDE KASTEEL]

Archief van de conservator L. Lams
€120 - €180

Met bezoekersregisters, inventarissen van inhoud kasteel, schattingsverslag van de heer Jan Van Herck van inboedel, rekeningen, brieven bezoekers, briefwisseling, dossier i.v.m. ruilverkaveling jaren '70, foto's, kranten, postkaarten enz. Bijgevoegd: 10 exemplaren van MULS, J. - Jhr. A. Merghelyck en het Kasteel Beauvoorde (1953)