Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
SELECT * FROM lot l WHERE veiling_item_id = ? LIMIT 24 OFFSET 0
resultaten: 1221

Categorieën

Maartveiling 2024

Download catalogus
1

[ANTWERPEN]

Verzameling van 5 ordonnanties
2

[ANTWERPEN - C. PLANTIJN]

Ordonnantie vanden Raede der Staten van Brabandt, aengaende de t'achterheyt van...
3

[ARCHIEVEN GENT]

Archieven in verband met Gent, vnl. van de families Parmentier en Coppens
4

[ARCHIEVEN HERZELE]

Map met 10 handgeschreven documenten op papier
5

BEAUCOURT de NOORTVELDE, Patrice

Beschryving der Heerlykhede en Lande van den Proossche zig bestrekkende binnen ...
6

BEAUCOURT de NOORTVELDE, Robert

Ste Godelieve de Ghistelles-lez-Ostende + Ghistelliana
7

[BEAUVOORDE KASTEEL]

Archief van de conservator L. Lams
8

[BEIAARD BRUGGE] - SALMON, Cl.

Le Carillon de Bruges. Notice historique et descriptive
9

[BRUGGE]

Conditien op de welcke van wegen myn Edele Heeren van de drye Collegien Brugghe...
10

[BRUGGE]

Excelsior! 1883-1893
11

[BRUGGE]

Honderd-jaerige geheugenisse der solemnele verkiesinge van den H. Franciscus Xa...
12

[BRUGGE]

Notre Dame de Viven (Sainte Croix)
13

[BRUGGE]

Programme des études de la maison d'éducation de demoiselles, fondée par l'admi...
14

[BRUGGE]

Reglement op de Policie van de Koornmarkt der Stad Brugge (29 Maert 1819)
15

[BRUGGE]

Verzameling documenten en foto's Brugge
16

[BRUGGE - AFFICHE - BILLIARD]

Luisterlijken prijskamp ... op de grooten Billard (partij carambole) mei 1892
17

[BRUGGE - ARMENZORG]

Annuaire de l'institut des Sourds-Muets et des Aveugles de Bruges. Première et ...
18

[BRUGGE - BOGAERDESCHOOL]

Ommeganck A van de gouverneurs aan beyde d'aerme Scholen, t'elcken half Vasten
19

[BRUGGE - DRUKPLAATJES]

Verzameling van 3 stalen drukplaten
20

[BRUGGE - FEESTEN VAN SIMON STEVIN]

Brugge's ontwaking. Van Eyck's-cantate
21

[BRUGGE - FOTO'S]

Verzameling van 44 foto's met zichten Brugge
22

[BRUGGE - GELEGENHEIDSDRUKWERK]

Huldebewijs aan joufvrouw Therezia Banckaert op hare vijftigjarige jubelfeest g...
23

[BRUGGE - KAARTSPELEN]

Maniere om het koninglyck piquet-spel wel te spelen
24

[BRUGGE - REKENINGENBOEKEN]

"Registerbanden met archief van Gilde van de ""Heylighe Twaelf Apostelen"" van ...
Pagina 1 van 51, aantal resultaten: 1221
1 2 3 4 5