Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
SELECT * FROM lot l WHERE veiling_item_id = ? LIMIT 24 OFFSET 72
resultaten: 1221

Categorieën

Maartveiling 2024

Download catalogus
73

[ALMANAK - DIKSMUIDE]

Nieuwen almanach voor het jaer O.H. Jesu Christi M.D.C.C.C.XIII gecalculeert do...
74

[ALMANAK ANTWERPEN]

Prognosticatie voor het Jaer ons Heeren M.D.C.C.XXXI inhoudende de op-komste de...
75

[ALMANAKKEN IEPER - VEURNE - ROESELARE]

Nieuwen Europiaenschen zak-register zeer dienstig voor den koophandel
76

[BRUGSE ALMANAKKEN]

Nieuwen brugschen weg-wyser ofte almanach voor MDCCLXXVII
77

[LEUVENSE ALMANAK]

Nieuwen Lovenschen spook-almanach voor het schrikkeljaer 1776
78

[MINUSCULES]

Collection de 4 almanachs en italien
79

DE COSTER, Charles

De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en L...
80

[GANZENSPELEN]

Het Nieuw en Vermaekelyk ganze-spel, hoe en op wat maniere men het spelen moet
81

[KERSTEMAN, Franciscus Lievens]

Historie van mevrouwe de hartoginne van Pompadour. Tot lof, en ter verdeediging...
82

[REINAERT de VOS]

Een seer genoeglyke en vermakelyke historie van Reynaert de Vos. Van niews over...
83

[REINAERT de VOS]

Reynaert den Vos ofte het oordeel der dieren.
84

[REINAERT de VOS]

Reynaert den Vos ofte het oordeel der dieren
85

[SPEELKAARTEN] - VAN AUTENBOER, E.

De Turnhoutse speelkaarten vanaf 1826
86

[VIER HEEMSKINDEREN]

Een schoone historie van den ridder Malegys, Die het vervaarlyk Paard Ros Beyaa...
87

[VOLKSBOEKEN]

Lot van 4 uitgaven bij Snoeck-Ducaju, Gent
88

[VOLKSPRENTEN]

Verzameling van 64 volksprenten uit Vlaanderen, Nederland en Frankrijk
89

AESOPUS

Aesopi Phrygis Fabulae elegantissimis ...
90

BLISMON [BLOQUET, Simon-François]

Physiologie complète du rébus. ouvrage illustré par 800 petites figures, et rédigé
91

CAMPE, Joachim Heinrich

Elemens de psycologie, ou Leçons élémentaires sur l'âme, à l'usage des enfans (...
92

COMENIUS, J.A. (1592-1670)

Eerste deel der school-geleertheyd, genoemt Het portael: inhoudende de grondtve...
93

DEZIUS, Zacharias

De klyne vraag en print-bybel, waer in twee hondert acht en tachentig bybelsche...
94

[KINDERBOEKEN]

Het klugtig leven van den jongen jacke met zyn fluytjes, welken syn vaders bees...
95

MARTINET, Joannes Florentius

Oorspronglyke Nederlandsche logogryphen, of De verzameling van vaderlandsche sp...
96

"MATTSPERGER, Melchior; HONDIUS, Gerard Puppius]"

De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van By...
Pagina 4 van 51, aantal resultaten: 1221
2 3 4 5 6