Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[BRUGGE]

Comptoir almanach ofte den almanach van het hof van Maria Elisabeth voor M.D.CC.XLI
Brugghe
Andreas Wydts
1741
€140 - €180

8°, gedrukt in rood/zwart, front. bijgebonden: 'curieus tresoor inhoudende de groote der ellen, cooren-maeten, wyn-maeten enz', 'specie boecxken' met enkele muntafbeeldingen en uitv. tafel, perkamentbandje met wapens Brugse Vrije (wat afgesleten). Bijgevoegd: Den grooten brugschen comptoir almanach voor MDCCLXXI'. Brugge, J. de Busscher, 1771. Los in lederen band + 'Almanach ... der Provincie van West-Vlaenderen voor 1822'. Brugge, Bogaert-Verhaeghe, 1822. 8°, perkamentband met omslag uit de tijd (3)

Niet in STCV of Biekorf