Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[BRUGGE ALMANAKKEN]

Almanach ofte oprechten Brughschen Hemel-meter voor het schrickel-jaer M.D.C.C.X.VI.door Lucas Van Brugghe
Brugghe
Judocus van Pee
1716
€180 - €280

Formaat 18.5 x 7 cm, gedrukt in rood en zwart, titelvignet. Bijgebonden: Pronosticatie en specieboecxken. Perkamentband uit de tijd met omslagje en wapen van het Brugse Vrije op beide kaften. Bijgevoegd: Lucas vanden Lande - Nieuwen brughschen contoir almanach voor M.D.C.C.XL. Brugghe, J. Beernaerts, 1740. Formaat: 18 x 7 cm, rood/zwart druk, bijgebonden 'leven en daden hertogen van Brabant' en specieboecxken, perkament met omslagje uit de tijd + Lucas van den Lande - Nieuwen brugschen almanach voor M.D.C.C. LXXIX. Brugge, Wed. van Franciscus Beernaerts, 1779. 8°, rood/zwart druk, bijgebonden 'Prognosticatie', 'wet der stad Brugge', 'Daeden van Keyser Carel V' en 'Kronycke', orig. perkamentbandje (3)

Niet in STCV of Biekorf