Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[MOLENS, WIJN enz]

Ordonnantien ende conditien waer-op ... verpacht wordt het Recht vande MAELDERYE van het GRAEN
Ghendt
J. vanden Kerchove
1688
€120 - €160

4°, titelvignet, 20 pp, orig. blauw uitg. kaftje. Bijgevoegd: Placcaet van syne majesteyt op 'tfaict van het distileren, maecken, ende verkoopen van Ghebrande-wijnen, anders gheheeten Levende Wateren. Ghent, 1681. 4°, titelvignet, 12 pp + Articulen by provisie goet ghevonden ... tot verbeteringhe van het in-commen van s'Lants Rechten, voor de naeste aenstaende verpachtinghe, inne-gaende meye 1671. Ghendt, 1671. 4°, 4 houtsneden op titel (Gent, Brugge, Ieper en Oudenaarde (?), 12 pp (3)