Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[BRUGGE - GELEGENHEIDSDRUKWERK]

Huldebewijs aan joufvrouw Therezia Banckaert op hare vijftigjarige jubelfeest gevierd te Brugge in het Prinselijk Begijnhof den 8 october 1879
Brugge
Vr. Vanhee-Wante
[1879]
€120 - €180

4°, 4 pp, orig. uitg. kaftje (niet in SOB). Bijgevoegd: 'Gelukwensch ... J.M. Mullie, Zuster Elisabeth en Vincentia ... Hospitael van den Heiligen Joannes ... Brugge, den 29 april 1868' (niet in SOB) + 'Jubelgalm opgedragen aan de achtbare Heeren P. De Wispelaere, C. Slimbrouck, H. De Jonghe en E. De Vooght vierende hun Zilveren Jubelfeest als bestuurleden Br. vd H. Antonius van Padua, Bouveriestraat 1897' (niet in SOB) + VAN DALE 'Gelegenheidsdichten'. Br. 1898 + ROMMEL - Lijkrede G.Gezelle (1899) + 'Treurbloemen gestrooid door Tanghe op grafstede van J.A.F.T.G. baron de Pelichy'. Brugge, [1862] + ROMMEL 'Lijkrede Petrus de Brabandere, 21sten bisschop Brugge (1895) + id 'Lijkrede J.J. Faict, 20ste bisschop Brugge (1894) (8)