Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
SELECT * FROM lot l WHERE veiling_item_id = ? AND ( SELECT id FROM lot_category lc WHERE lc.lot_id = l.id AND lc.category_id IN (22) LIMIT 1 ) IS NOT NULL LIMIT 24 OFFSET 0
resultaten: 28

Categorieën

Maartveiling 2024

Download catalogus
93

DEZIUS, Zacharias

De klyne vraag en print-bybel, waer in twee hondert acht en tachentig bybelsche...
96

"MATTSPERGER, Melchior; HONDIUS, Gerard Puppius]"

De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van By...
448

SADLER, J. [1550-1600] ea

Collectie van 10 bijbelprenten uit 16/17e eeuw
839

[BIBLE de LOUVAIN]

La Saincte Bible. Nouvellement translatée de Latin en Francois, selon l'édition...
840

[BIBLE de SACY]

Le Nouveau Testament, de Nostre Seigneur Jésus-Christ, traduit en françois selo...
841

BIBLE N.T. GREEK

Tes Kaines diathekes hapanta. Novum Iesu Christi Domni Nostri Testamentum
842

[BIBLIA HEBRAICA]

Esrim ve-arba sifre ha-kodesh [Hebrew] Sive Biblia Hebraica ex aliquot monuscri...
843

BIBLIA LATINA N.T.

Testamenti Novi, editio vulgata
844

[BIBLIA NEERLANDICA]

Den Bibel, inhoudende het oude ende nieuwe testament [...] ghecorrigeert na dat...
845

[BIBLIA NEERLANDICA]

Den Bibel. Inhoudende het oude ende nieuwe testament, met grooter neersticheyt ...
846

[BIBLIA NEERLANDICA]

Den Bibel inhoudende het Oude ende Nieuwe Testament
847

[BIBLIA SACRA]

Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieuw T...
848

[BIBLIA SACRA]

Biblia sacra. Dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt en Nieuw T...
849

FLAVIUS JOSEPHUS

Alle de werken behelzende twintigh boeken van de Joodsche Oudheden
850

GOEREE, Wilhelmus

Voor-bereidselen tot de Bybelsche Wysheid, en Gebruik der Heilige en Kerkelijke...
851

LOWTH, William

A Commentary Upon the Larger and Lesser Prophets: being a continuation of Bisho...
852

[MARTIN, David]

Historie des Ouden en Nieuwen Testaments
853

[NIEUW TESTAMENT]

Het Nieuwe Testament ofte alle boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu C...
854

[PRINTBIJBEL]

Afbeeldingen der voornaamste historiën, soo van het Oude als Nieuwe Testament
855

[PRINTBIJBEL] LUIKEN, Jan

Afbeeldingen der merkwaardigste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testamen...
856

[ROYAALBIJBEL]

Biblia dat is De gantsche H. Schrifture/ Bybelsche Figuren vertonende de Voonae...
857

VANDEN LEEMPUTTE, Henricus

Het nieuwe Testament ons salighmakers Jesu Christi, mitsgaders: d'epistelen uyt...
858

VIGOUROUX, Fulcran

Dictionnaire de la Bible, contenant tous les noms de personnes, de lieux, de pl...
859

VOS, Maarten de

La Passion du Christ
Pagina 1 van 2, aantal resultaten: 28
1 2