Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
SELECT * FROM lot l WHERE veiling_item_id = ? AND ( SELECT id FROM lot_category lc WHERE lc.lot_id = l.id AND lc.category_id IN (74) LIMIT 1 ) IS NOT NULL LIMIT 24 OFFSET 0
resultaten: 19

Categorieën

Najaarsveiling 2022

Download catalogus
651

JOSEPH VAN DE H. BARBARA

Het geestelyck kaert-spel met herten troef, oft het spel der liefde... Den derd...
652

[KLAUBER]

Paraphrase des litanies de Notre Dame de Lorette
1041

ABRAHAM VAN ST. CLARA

Iets voor allen zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, s...
1042

[BOLLAND, TOLLENAER e.a.]

Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der societeyt Jesu
1043

BRUNE, Johannes de

Emblemata of zinne-werck: voorghestelt, in beelden, ghedichten, en breeder uijt...
1044

BRUNE de jonge, Jan de

Wetsteen der Vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aa...
1045

CHESNEAU, Augustin

Orpheus eucharisticus sive Deus absconditus humanitatis illecebris illustriores...
1046

FLAMEN, Albert

Devises et emblesmes d'amour, moralisez
1047

HAEFTENUS of HAEFTEN, Benedictus van

Schola Cordis sive aversi a Deo Cordis ...
1048

HOOGHE, Romeyn de

Hieroglyphica, of merkbeelden der oude volkeren: namentlijk Egyptenaren, Chalde...
1049

HUGO, Hermann

Goddelycke wenschen verlicht met sinne beelden, ghedichten ende vierighe uytspr...
1053

LUIKEN, Jan

Des Menschen Begin, Midden en Einde; Vertoonende het Kinderlyk Bedryf en Aanwasch
1054

LUIKEN, Jan

Het overvloeijend Herte, of Nagelatene verzen
1055

NERRINCQ, Franciscus

Voor-beeldt der waere deught, namentlijck van de maeghdelijcke reynigheydt, : v...
1056

PHAEDRUS

Phaedri, Augusti Liberti, Fabularum Aesopiarum. Libri V. Cum novo commentario P...
1057

POIRTERS, Adrianus SJ (1605-1674)

Heyligh Hof vanden keyser Theodosius verciert met sinnebeelden, rymdichten en s...
1058

SAAVEDRA FAJARDO, Diego de (1584-1648)

Idea Principis Christiano-Politici Centum Symbolis expressa
1059

SCHYNCKELE, Henricus SJ

Uitvindingen der Liefde Godts ten opzigt van den mensch
1060

VAN WOLSSCHATEN, Geeraerdt

De doodt vermaskert met des weerelts ydelheyt, af-ghedaen door Geeraerdt van Wo...