Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[MUNTORDONNANTIE]

Ordonnantie provisionnael ons Heeren des Conincx opt stuck ende tolerantie vanden prijs ende loop vanden gouden ende silveren munte
Antwerpen
Chr. Plantin ende Guillaem van Parijs
1576
Verkocht

In-8┬░, [144] pp, Titel verlucht met portret van Filips II in houtsnede. Koninklijk decreet aan de Raad van Brabant betreffende de gouden en zilveren munten gangbaar in de Nederlanden, met de afbeelding van 360 MUNTEN op ware grootte IN HOUTSNEDE. Met 2 aanhangsels : een lijst der jaarmarkten en een lijst met 51 afbeeldingen van de muntgewichtjes voor gouden geldstukken. Gevolgd door: Donghevalueerde gouden ende silveren munte van diveersche coninckrijcken, hertoochdommen, graefschappen, heerlijcheden, landen ende steden [...]. Idem, idem, 1575. [432] pp. Titel verlucht met dubbelportret van Filips II en Anna van Oostenrijk eveneens in houtsnede. Exhaustieve lijst der gouden en zilveren munten die NIET langer gangbaar waren in de Nederlanden, MET 1273 AFBEELDINGEN der geldstukken in houtsnede op ware grootte en van 8 muntgewichtjes. Gebonden in vol perkament uit de tijd, titel in inkt op de rug, krasjes op het achterplat

Twee zeer zeldzame, rijk geïllustreerde Antwerpse muntordonnanties. Ref. Voet IV, 2014 / 2013 ; BT 2715 / 2248