Onze website gebruikt cookies om orders te plaatsen en optimaal te functioneren. Hiervoor vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar overzicht

[BRUGGE]

Reglement op de Policie van de Koornmarkt der Stad Brugge (29 Maert 1819)
Brugge
E.J. Terlinck
1819
€80 - €140

Folio, 4 pp, gen. (niet in SOB). Bijgevoegd: 'Conditien ... verpachting Kramen op Groote Vischmarkt - Kleine Vischmarkt op de Huidevettersplaets (1870) + 'Stad Brugge. Algemeen Politie Reglement Vischmarkt (1883) met stadswapen (3)